Vad andra tycker om oss

Arbetsrätt

Som internationellt verksamt företag kommer vi regelbundet i kontakt med arbetsrättsliga frågor, och sedan tio år tillbaka är advokat Zander vår mycket erfarna, pålitliga och framgångsrika samarbetspartner inom detta område. Med sin juridiska kompetens och inlevelseförmåga står han i en klass för sig jämfört med andra advokater.

Erich Kauer, VD, EHEIM GmbH & Co. KG

Sedan många år tillbaka samarbetar vi med advokat Zander när det gäller de mest olikartade frågeställningar inom arbetsrätten, och får genomgående välgrundade råd och god representation. Advokat Zander är alltid en värdefull rådgivare och diskussionspartner. Vi har flera gånger rekommenderat honom som en erfaren och framgångsrik arbetsrättsjurist.

VD för en internationellt verksam bemanningskoncern

Processer i arbetsdomstolen är alltid en negativ upplevelse för företagare, eftersom de vanligtvis bara kostar pengar. Därför är det så viktigt att vi på vår sida har en advokat som arbetar på den högsta juridiska nivån och ger oss den förhandlingskompetens som vi behöver vid rättstvister. De är egenskaper som vi uppskattar till fullo hos advokat Zander. Därför har vi sedan tio år tillbaka anlitat honom vid alla processer inför arbetsdomstolen.

Uwe Drücker, företagsdelägare och VD, Drücker Steuerungssysteme GmbH.

Jag har alltid tyckt att det var viktigt att ha affärspartners som tar hand om saker i samförstånd, och på ett snabbt och okomplicerat sätt. När det gäller ert advokatkontor har jag sedan lång tid tillbaka känt att detta stämmer i särskilt hög grad. Jag ser därför fram emot ett fortsatt sympatiskt och kompetent samarbete.

Erik Bayer, VD, SOCCO Group GmbH

Bolagsrätt

Toppbetyg för rådgivningen om bolagsrätt och regelefterlevnad för företag. Rekommenderas!

Boris Peter, VD, Knippers Helbig GmbH

Dr Claudius Werwigk är vår kontaktperson i bolags- och föreningsrättsliga frågor - alltid kompetent, effektiv och målinriktad.

Peter Jakobeit, VD, föreningen Kulturgemeinschaft Stuttgart e.V.

Hos WERWIGK & PARTNER får vi såväl sympatisk som kompetent juridisk rådgivning - detta motsvarar exakt vår uppfattning om ett gott samarbete.

Daniel Gärtner, VD, PHOENIX MEDIA GmbH

Dr. Werwigk övertygar genom sin utmärkta förhandlingsskicklighet och ett arbete som alltid är fokuserat på att hitta lösningar. Vi är utan förbehåll nöjda med hans ytterst effektiva arbetssätt.

Nils Mache, VD, struktur AG

Dr. Werwigks rådgivning inom företags- och föreningsrätt är alltid utomordentligt bra. Dr. Werwigk levererar alltid skräddarsydda lösningar och är en sakkunnig och pragmatisk rådgivare.

Elfi Klumpp, medlem i ledningsgruppen, WorldSkills Germany e.V.

Familje- och Arvsrätt

Utmärkande för advokatkontoret är stor fackkunskap i kombination med lång erfarenhet, samt snabb och smidig korrespondens. Corinna Werwigk-Hertneck kämpar verkligen för sina klienter och finns alltid till hands för både rådgivning och annan hjälp. Här tas man verkligen om hand på bästa sätt!

Martina H.

I synnerhet Corinna Werwigk-Hertneck, hennes kollega Martina Girth-Ehmann såväl som hela hennes advokatteam har tagit hand om mig på bästa sätt. Med mycket tålamod och förståelse kunde känsliga barnfrågor redas ut på ett fint, individuellt och varsamt sätt. Jag rekommenderar henne verkligen till andra som har behov av rättshjälp.

Gordon Profis

”Samarbetet" med advokatbyrån upplevde jag som mycket angenämt. Det ledde till sist till framgång på alla områden. Jag kan varmt rekommendera dem.

Maritta Fischer

Vid en skilsmässoprocess handlar det ofta inte bara om det optimala och bästa resultatet vad gäller ekonomin. Advokat Girth-Ehmann har alltid gett mig juridiskt välgrundade råd och även på andra sätt varit ett stöd med sina kunniga och balanserade förslag. Jag har alltid känt mig omhändertagen på bästa sätt. Att ha ett samarbete grundat på förtroende och en stark advokat på min sida har hjälpt mig väldigt mycket med alla aspekter av skilsmässoprocessen och det resulterade i ett framgångsrikt avslut.

Dr. Magdalena Leinekugel

Dessutom vill jag avslutningsvis passa på att tala om hur mycket jag uppskattade ert stöd. (…) Nu visar det sig tydligt hur klokt det var att ni kom överens om att mina underhållsplikter skulle vara oföränderliga.

Dr. Hans-Marcel Frey

Stort tack för all hjälp! Det var absolut ditt rättvisa, konsekventa och vänliga sätt att hantera min skilsmässa som ledde till en snabb överenskommelse. Det bidrog också till att jag nu problemfritt kan umgås med min ex-hustru på ett till situationen anpassat sätt, vilket särskilt ligger i vår sons intresse.

Kai Sieber

Bästa advokat Girth-Ehmann, jag vill på det här sättet tacka dig för det lyckade avslutet på min ekonomiska tvist med min ex-hustru – för din vänliga och framgångsrika, personliga, angenäma och juridiskt yrkesmässiga rådgivning. Det var både en och annan kritisk anmärkning och de stödjande samtalen som hjälpte mig att gå vidare!

Gernot Pohl

Bästa advokat Girth-Ehmann, jag har länge tänkt tacka dig för ditt juridiska men också personliga stöd under den värsta tiden i mitt liv hittills. Det jag främst vill tacka dig för är den eftertanke och det lugn med vilka du redan från början av processen försökte förhindra de värsta konsekvenserna från att inträffa. Och sedan uppnådde du bästa möjliga resultat för mig tack vare din yrkeskompetens…

Lore Reuter

Medling

Jag vill verkligen uttrycka mitt varmaste tack för er medling. Det var till stor hjälp att ha en erfaren rådgivare vid min sida i denna för mig oöverskådliga djungel av siffror och paragrafer, och även i det känslomässiga kaos där jag befann mig.

Birgit Rapp-W.

Tack för er medling och de stora insatser ni gjorde där.

Stefan Cordts

Anmärkning:
Våra klienter har alla uttryckligen gett sina samtycken till att ovanstående citat såväl som deras namn publiceras.