Gemensamt kontor:
Frank Herber

Advokat
Specialistadvokat för arbetsrätt

Königstraße 52
70173 Stuttgart, Tyskland
Ladda ner visitkort

T +49 711 222901-13
F +49 711 222901-20
E ra-herber@t-online.de


Viktiga kompetensområden

Frank Herber har under mer än 15 år gett rådgivning åt och representerat arbetsgivare och personer med ledande ställningar inom alla områden av arbetsrätten, liksom även inom närliggande områden som tjänsteavtalsrätt, lagstiftning för frilansande näringsidkare och socialrätt (vad gäller sysselsättningsfrämjande samt pensionsrätt och lagstiftning för svårt handikappade). Tyngdpunkten i hans verksamhet ligger i synnerhet på att, förutom att företräda sina klienter inför alla typer av domstolar och myndigheter, utforma bolagsrättsliga regleringar, såväl i ett individrättsligt perspektiv (arbets- och sysselsättningsavtal osv.) som i ett kollektivrättsligt perspektiv (förlikningsförfaranden med förlikningskommittéer, sammanjämkning av intressen och socialplan, förberedelse av arbetsavtal osv.). Dessutom genomförs regelbundna utbildningskurser för klienter inom alla frågor av arbetsrätt.

Professionell bakgrund

Frank Herber fullföljde sina studier i rättsvetenskap i Saarbrücken och Maastricht (Nederländerna). Efter praktiktjänstgöring och en andra statlig prövning påbörjade han 1996 sin yrkesverksamhet vid en arbetsgivarorganisation inom området arbets- och socialrätt. Sedan 1998 är han även behörig advokat. Därtill är han sedan 2004 specialistadvokat för arbetsrätt. Sin verksamhet som advokat utövar Frank Herber sedan början av 2012 i gemensamt kontor med WERWIGK & PARTNER. Han talar både tyska och engelska.

Medlemskap

  • Tyska sammanslutningen av arbetsdomstolar

Föredrag

  • Sedan mer än 15 år har Frank Herber regelbundet hållit föredrag och utbildningskurser i frågor som rör kollektiv och individuell arbetsrätt (t.ex. ”Varningsbrev - undvika fel”, ”Skräddarsydd utformning av avtal”, ”AGG-utbildningar”, ”Checklistor för uppsägning”, ”Flexibla ersättningssystem”, ”Medbestämmanderättigheter i företagsnämnden vad gäller personliga, sociala och ekonomiska angelägenheter”, ”Kostnader för företagsnämnden” osv.). Det utbud till utbildning som vi erbjuder anpassas speciellt till era behov. Både halvdags- och heldagsutbildningar för företag är möjligt, och då i synnerhet för er personalchef och andra personer med ledande ställningar. Vi ställer gärna upp med internseminarium i ert företags lokaler.