Corinna Werwigk-Hertneck

Advokat, Partner
Specialistadvokat för arvsrätt och familjerätt
Före detta justitieminister

Königstraße 52
70173 Stuttgart, Tyskland
Ladda ner visitkort

T +49 711 222901-48
F +49 711 222901-78
E info@anwalt-stuttgart.de


Viktiga kompetensområden

Corinna Werwigk-Hertneck har arbetat som advokat inom familje- och arvsrätt i över 30 år. Hon har särskild sakkunskap inom områdena skilsmässo-, underhålls- och vårdnadslagstiftning. Hon ger rådgivning åt och företräder makar, levnadspartners och anhöriga till nybildade familjer i familjerättsliga frågor såväl som i arvsrättsliga angelägenheter. I synnerhet gäller detta vid utformningen av testamentariska förfoganden och vid arvstvister.

Professionell bakgrund

Corinna Werwigk-Hertneck fullföljde sina studier i rättsvetenskap i Kiel och Tübingen. Sedan 1981 är hon behörig advokat i Stuttgart. Hon gick in som delägare 1987 i den advokatbyrå som hennes far, Hilmar Hertneck, grundade i Stuttgarts centrum. Från 2002 till 2004 var hon justitieminister och utlänningsombud i delstaten Baden-Württemberg. Från 2003 till 2013 var Corinna Werwigk-Hertneck ordförande i den federala rådgivande kommittén för inrikespolitik och juridiska frågor i Fria Demokratiska Partiet (FDP).

Medlemskap

 • Arbetsgruppen för familjerätt i tyska advokatsamfundet
 • Arbetsgruppen för arvsrätt i tyska advokatsamfundet
 • Tyska samfundet för arvsrätt och egendomssuccession (DVEV)
 • Tyska juristdagen

Föredrag

 • ”Familjemedling”, liberal rättsdag för FDP-fraktionen i Baden-Württembergs delstatsparlament, december 2000
 • ”Tvångsäktenskap”, vårmöte för Protestantiska Institutet för Tvärvetenskaplig Forskning (FEST), Heidelberg, januari 2001
 • ”Skydda de mänskliga rättigheterna - en utmaning för att kunna leva tillsammans i ett invandrarsamhälle”, projektdag för Tyska förbundet av domare, OLG Stuttgart, december 2003
 • ”Anonym födelse”, evenemang med biskop Fürst, stiftshuset i Stuttgart, december 2003
 • ”Lagen mot våld i nära relationer”, Interventionsprojektet i Freiburgs koordinationscenter mot våld i nära relationer (FRIG), Freiburg/Breisgau, mars 2004
 • ”Framtiden för juridiska tjänster i Tyskland - reformen av lagen om juridisk rådgivning”, Baden-Württemberg, Berlin, maj 2004
 • ”Förmyndarskapsrätt”, BW Bank, Mannheim, juni 2004
 • ”Måste jag skriva ett testamente? Vad kan jag ordna med på förhand?”, Liberala kvinnor, Stuttgart, april 2005
 • ”Patientens önskemål i samband med omvårdnad: Planera för nödsituationer”, Friedrich-Naumann-Stiftung, Stuttgart, november 2005
 • ”Medling: Vägar ut ur krisen”, Hospitalhof Stuttgart, oktober 2005
 • ”Allt om pengar - se framtiden an med tillförsikt – socialförsäkringar”, föredragsserie av Corinna Werwigk-Hertneck vid BW Bank, Stuttgart med omnejd, sedan 2006
 • ”Arvtagare och testatorer”, Paul-Gerhardt-Forum, Stuttgart, november 2009
 • ”Vad återstår när vi går bort: Testamentet och misstag som bör undvikas”, Lutherska Samfundet, Stuttgart, mars 2007 och september 2011

Publikationer

 • Werwigk-Hertneck, ”’Hemliga’ faderskapstest”, Zeitschrift für Biopolitik, 2004, 249 ff.
 • Werwigk-Hertneck/Mauch,”På väg mot en europeisk familjelagstiftning”, FamRZ 2004, 574 ff.