Dr. Claudius Werwigk

Advokat, Partner

Königstraße 52
70173 Stuttgart, Tyskland
Ladda ner visitkort

T +49 711 222901-41
F +49 711 222901-71
E claudius.werwigk@anwalt-stuttgart.de


Viktiga kompetensområden

Claudius Werwigk ger rådgivning inom områdena bolagsrätt, stiftelse- och föreningsrätt samt arvsrätt. Han bistår med vägledning åt företag, familjeföretag och fristående professionella yrkesutövare i synnerhet vid omstruktureringar, bildande av bolag och upprättande av samriskföretag, och även vid företags- och egendomssuccession. Ytterligare en specialistkompetens som ingår i Claudius Werwigks verksamhet inbegriper konsultation åt bolagsmän, verkställande direktörer samt bolagsstyrelser och rådgivande nämnder vid bolagsrättsliga tvister och i samband med ansvarsrisker. Han har särskild erfarenhet av rådgivning för svenska företag.

Professionell bakgrund

Claudius Werwigk fullföljde sina studier i Berlin, Lund (Sverige) och Cambridge (Storbritannien), och har avlagt en doktorsavhandling på temat ”Att anskaffa kapital genom immateriella rättigheter”. Sedan 2006 är han advokat i Stuttgart. Efter att ha tjänstgjort i fem år på en ledande advokatbyrå inom affärsjuridik är Claudius Werwigk sedan 2011 delägare i företaget. Han är lektor i affärsjuridik vid Media Academy i Stuttgart. Claudius Werwigk talar tyska, engelska och svenska.

Medlemskap

 • Arbetsgruppen för arvsrätt i tyska advokatsamfundet
 • Tyska samfundet för arvsrätt och egendomssuccession (DVEV)
 • Tysk-nordiska juristföreningen
 • Svenska Handelskammaren i Förbundsrepubliken Tyskland
 • Rotary klubb Stuttgart-Solitude

Föredrag

 • ”Att anskaffa kapital genom immateriella rättigheter”, Euroforum-konferens om immaterialrätt i företagstransaktioner, Düsseldorf, augusti, 2006
 • ”Hur etablerar jag mig på den tyska marknaden? Väsentliga rättsliga åtgärder”, näringslivsdag Sverige, Stuttgart, september, 2010
 • ”Nödfallsåtgärder för företagare - vad kan och måste man göra innan det är för sent?”, seminariet för företagsledningar 2012 för den nationella sammanslutningen för målare och lackerare i Baden-Württemberg, Überlingen, januari 2012
 • ”Att förebygga nödsituationen – allt i ordning för säkerhets skull”, BW Bank, Stuttgart, oktober 2012
 • ”Fallgropar för volontärer - föreningsrätt för praxis”, Kolpingsfamilie Donzdorf e.V., Donzdorf, oktober 2012
 • ”Den verkställande styrelsens ansvar”, Baden-Württembergs sammanslutning av skolaföreningar, Stuttgart, november 2012

Publikationer

 • Werwigk, ”Att anskaffa kapital genom immateriella rättigheter”, 2005
 • Sigle/Werwigk, ”Rättslig garanti för projektfinansieringar”, Stiftungsmagazin der BW-Bank I/2007 (tidskrift för stiftelser)
 • Werwigk, ”Filial eller dotterbolag? Bolagsrättsliga alternativ för bildande av bolag”, Jahrbuch 2007 der Schwedischen Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland
 • Werwigk, ”Det nya elektroniska handels- och företagsregistret”, Schweden AKTUELL 3/2007
 • Sigle/Werwigk, ”Stiftelser som bärare av avsatta medel”, Stiftungsmagazin der BW-Bank II/2007 (tidskrift för stiftelser)
 • Werwigk, ”Stötestenar i det tyska rättsväsendet och näringslivet”, Jahrbuch 2008 der Schwedischen Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland
 • Lips/Randel/Werwigk, ”Den nya tyska aktiebolagsrätten”, DStR 2008, 2220
 • Werwigk,”Den tyska aktiebolagsreformen om skärpt ansvar för verkställande direktörer”, Schweden AKTUELL 2/2008
 • Sigle/Werwigk, ”Upprätta stiftelse under livstiden eller vid bortgång?”, Stiftungsmagazin der BW-Bank, I/2009
 • Sigle/Werwigk, ”Företagets reglefterlevnad” i: Hamann/Sigle, Avtalsbok för bolagsrätt, andra upplagan 2012
 • Werwigk, ”Tidsbegränsad stiftelse - ett attraktivt alternativ till evig stiftelse”, Stiftungsmagazin der BW-Bank, I/2012 (tidskrift för stiftelser)