Arvsrätt

Vi ger rådgivning inom alla frågor som rör generationsövergripande förmögenhets- och successionsplanering. Våra tjänster omfattar allt från juridisk utveckling och utformning av en långsiktig förmögenhetssuccession i syfte att bevara din familjeförmögenhet, till att avveckla ett dödsbo. Vi ger rådgivning och vid behov företräder vi också våra klienter vid arvstvister.

Vår hjälp inriktar sig särskilt på:

 • Utformning av testamenten och arvsavtal, i synnerhet av företagares testamenten
 • Utformning av patientönskemål i samband med omvårdnad, fullmakter och ytterligare åt gärder i nödfallsplaneringen
 • Förskott på arv genom överlåtelse av förmögenhet mellan levande personer
 • Planering av en skatteoptimerad succession
 • Undvikande av laglottsanspråk
 • Verkställande av testamente, boutredning och förvaltning av familjeförmögenhet
 • Delning av kvarlåtenskap
 • Alternativt biläggande av tvist och processföring i omtvistade arvsangelägenheter
 • Utformning, förberedande och ledsagande av företagssuccession
 • Successionslösningar med integrering av stiftelser
 • Frågor som rör arvsskatt