Specialområden

Vi är experter inom familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt, företagsrätt, stiftelselagstiftning och associationsrätt.

Våra advokater och jurister erbjuder kvalificerad och professionell rådgivning på våra specialområden som baserar sig på mångårig erfarenhet och med hänsyn till aktuell rättsutveckling.