Familjer

Vi stödjer och hjälper familjer, i synnerhet vid planering och genomförande av en generationsövergripande förmögenhets- och egendomssuccession. På samma gång tar vi inte bara hänsyn till alla relevanta familje-, arvs- och bolagsrättsliga aspekter, utan behåller också alltid full överblick av de skattemässiga konsekvenserna.

Vid rådgivning åt familjeägda företag, hantverkare och fristående praktiker tar vi hänsyn till familjesituationen och tänker också på ändamålet med verksamheten, företaget och familjeförmögenheten i nästa generation.