Familjerätt

Sedan mer än 30 år hjälper vi människor att lösa sina familjerättsliga problem. I dessa sammanhang rekommenderar vi i princip att man reglerar eventuella tvister som kan uppkomma genom föregående reglering eller avtal. I händelse av konflikter försöker vi att få till stånd en lösning utan att behöva gå till domstol. Ofta äger då direkta samtal med motparten rum.

När alla utomrättsliga ansträngningar har misslyckats företräder vi våra klienter inför ansvariga familjedomstolar i tingsrätter och högsta delstatsdomstolar i hela Tyskland. Eventuellt erbjuder vi också en neutral medling åt maken/makan eller levnadspartnern.

Vi ger rådgivning och företräder våra klienter i alla familjerättsliga frågor, och då i synnerhet när det gäller följande frågor:

 • Skilsmässa
 • Underhåll till barn, make/maka eller levnadspartner såväl som familjemedlemmar i nybildade familjer
 • Gemensam vårdnad och ensamvårdnad för äktenskapliga och utomäktenskapliga barn
 • Umgängesrätt
 • Avveckling av tillgångar (fast egendom, lägenheter, lösöre osv.)
 • Delning av värdeökning, boskillnad, giftorättsgemenskap
 • Lagenlig och obligationsrättslig uppgörelse om underhållsbidrag
 • För- och nackdelar med en äktenskapsskillnad
 • Skilsmässoprocesser (förlopp, kostnader)
 • Skilsmässa och skatter (t.ex. begränsad realuppdelning)
 • Skilsmässa och arvsrätt
 • Europeisk äktenskaps- och familjerätt

För att undvika en tvist utformar vi även äktenskapsförord, samt avtal för partnerskap eller registrerade partnerskap, som anpassas individuellt för varje situation.