Professionella yrkesutövare

Vi är väl medvetna om de utmaningar som en fristående verksamhet innebär. Professionella yrkesutövare med eget företag (t.ex. tandläkare, arkitekter, ingenjörer, journalister, konstnärer osv.) erbjuder vi därför en konsulttjänst där hänsyn tas såväl till deras professionella mål som till deras privata intressen.

Vi ger till exempel rådgivning vid bildande, köp eller försäljning av en praktik, vårdcentral eller en arkitekt- eller ingenjörsbyrå. Dessutom är vi rådgivare för alla arbetsrättsliga frågor som kan uppstå i samband med en fristående professionell verksamhet. Vi bistår också med hjälp vid ombildning och likvidation av egen firma - eller partnerskapsbolag.