Henning Zander

Advokat, Partner
Specialistadvokat för arbetsrätt

Königstraße 52
70173 Stuttgart, Tyskland
Ladda ner visitkort

T +49 711 222901-42
F +49 711 222901-72
E henning.zander@anwalt-stuttgart.de


Viktiga kompetensområden

Henning Zander har under mer än 15 år varit rådgivare åt och representerat arbetsgivare och arbetstagare inom alla områden av arbetsrätten, och då i synnerhet vid utformningen av arbets- och tjänsteavtal, såväl som i förhandlingar inför arbetsdomstolar, federala arbetsdomstolar och den statliga arbetsdomstolen. Hans arbete med lagstiftning om tillfälligt arbete utgör ytterligare en tyngdpunkt i hans verksamhet. Han har under många år har varit rådgivare för olika företag inom detta område.

Professionell bakgrund

Henning Zander fullföljde sina studier i rättsvetenskap i Tübingen och Freiburg. Efter praktiktjänstgöring och en andra statlig prövning blev han 1995 behörig advokat. Styrelsen för advokatsamfundet i Stuttgart tilldelade honom 2001 beteckningen ”Specialistadvokat i arbetsrätt”. Sedan 2003 är Henning Zander delägare i advokatbyrån. Han talar både tyska och engelska.

Medlemskap

  • Arbetsgruppen för arbetsrätt i tyska advokatsamfundet
  • Tyska advokatsamfundet

Föredrag

  • ”Semesterlagstiftningen”, evenemang för klienter, Stuttgart 2000
  • ”Allmän arbetsrätt”, evenemang för klienter, Wiesbaden, november 2008
  • ”Allmän arbetsrätt”, evenemang för klienter, Walldorf, december 2009
  • ”Allmän arbetsrätt”, Stuttgart, december 2009