Ansvar och information enligt § 5 TMG, §§ 2, 3 DL-InfoV

WERWIGK & PARTNER
RECHTSANWÄLTE mbB

Kompanjonskap, säte: Stuttgart
Registreringsdomstol: AG Stuttgart, PR 720008
Momsregistreringsnummer: DE227281855

Königstraße 52
70173 Stuttgart, Deutschland
www.anwalt-stuttgart.de

T +49 711 222901-0
F +49 711 222901-20
E info@anwalt-stuttgart.de


Design: We & Me Design Studio
Fotografering: Rafael Krötz
Programmering: binaries included

Behörighet

Alla advokater hos WERWIGK & PARTNER är behöriga att praktisera som advokater i Förbundsrepubliken Tyskland och är medlemmar i Advokatsamfundet Stuttgart, Königstraße 14, 70173 Stuttgart.

Arbetsrättregleringar

Gällande yrkesetiska regler för advokater återfinns på tyska advokatsamfundets hemsida (www.brak.de) under rubriken "Berufsrecht". Häri ingår speciellt:


Yrkesansvarsförsäkring

Yrkesansvarsförsäkring har tagits ut hos Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin. Den erbjuder täckning i hela Europa. Undantagna är aktiviteter inför europeiska domstolar utanför Tyskland.

Upphovsrätt

Innehållet och uppbyggnaden av WERWIGK & PARTNERs webbsida är skyddat av upphovsrättslagen Mångfaldigande av information, speciellt bruk av texter eller delar därav samt bildmaterial får endast göras efter att tillstånd har inhämtats. All annan användning, spridning, reproduktion, utgivning o.s.v. av texter och bilder som offentliggjorts på denna webbsida kräver skriftligt tillstånd från WERWIGK & PARTNER. Med ensamrätt

Ansvarsfriskrivning

Informationen som återfinns på denna webbsida utgör en representation av kompanjonskapet WERWIGK & PARTNER och ska inte uppfattas som juridisk rådgivning eller betraktas som en ersättning för densamma.

WERWIGK & PARTNER påtar sig inget ansvar för aktualiteten, riktigheten eller fullständigheten av den information som finns på webbsidan. Detsamma gäller även innehållet på externa webbsidor till vilka hyperlänkar tillhandahålls på denna sida och över vilka WERWIGK & PARTNER inte har något inflytande.