Samarbetspartner

För att säkerställa att vi ska kunna erbjuda våra klienter heltäckande rådgivning, har vi ett regelbundet och förtroendefullt samarbete med utvalda skatterådgivare och notarier såväl som med rättsadvokater som innehar specialistkompetenser på andra rättsområden, både i Tyskland och i andra länder.

På begäran koordinerar vi samarbetet med våra samarbetspartners, så att våra klienter vid fortsatt rådgivning alltid får träffa samma kontaktperson för samma ärende. Därigenom kan vi erbjuda våra klienter okomplicerad, snabb och praktisk samordning.