Kunder

Våra kunder är viktiga för oss. Vi strävar efter ett jämställt och hållbart samarbete präglat av ömsesidigt förtroende och respekt.

Vi erbjuder rådgivning i privata och arbetsmässiga frågor men bistår även företag, egenföretagare och ideella verksamheter. Därför omfattar vår kundkrets både privatpersoner och familjer samt företagare, företag, stiftelser och föreningar.