Martina Girth-Ehmann

Advokat
Specialistadvokat för familjerätt, medlare

Königstraße 52
70173 Stuttgart, Tyskland
Ladda ner visitkort

T +49 711 222901-49
F +49 711 222901-79
E girth-ehmann@anwalt-stuttgart.de


Viktiga kompetensområden

Martina Girth-Ehmann ger rådgivning åt och företräder makar, levnadspartners och människor som lever i utomäktenskapliga förhållanden inom alla områden av familjerätten - från att upprätta äktenskapsförord för att täcka de problem som kan uppstå i samband med en separation till en skilsmässa och dess konsekvenser. Förutom att företräda parter inför familjedomstolar ligger en särskild tyngdpunkt av hennes verksamhet på att få till stånd förlikning utanför rätten genom samtal mellan parterna eller, i förekommande fall, medling.

Professionell bakgrund

Martina Girth-Ehmann fullföljde sina studier i rättsvetenskap i Tübingen. Sedan 1989 är hon advokat i Stuttgart, och sedan 2003 även specialistadvokat för familjerätt. Martina Girth-Ehmann är sedan 2000 dessutom verksam som medlare. Martina Girth-Ehmann talar både tyska och engelska.

Medlemskap

  • Arbetsgruppen för familjerätt i tyska advokatsamfundet
  • Arbetsgruppen för medling i tyska advokatsamfundet
  • Federala förbundet för medling i familjefrågor (BAFM)
  • Tyska advokatsamfundet

Publikationer

  • Girth-Ehmann, ”Lagen om partnerskap” i Brackert/Hoffmeister-Schönfelder, Rättshandbok för kvinnor och jämställdhetsombud, 2004