Privatpersoner

Vi ger rådgivning åt privatpersoner för att kunna lösa problem som rör både privata frågor och yrkesfrågor. Då vi har specialistkompetens inom områdena familjerätt och arvsrätt å ena sidan, och inom områdena bolagsrätt och arbetsrätt å andra sidan, är vi kompetenta kontaktpersoner för alla familjerättsliga och yrkesrättsliga frågor.

Vår rådgivning är alltid anpassad till våra klienters individuella behov och ekonomiska intressen. Vi tar hänsyn både till familjesituationen och den personliga livsplaneringen, såväl som till utvecklingar och steg i yrkeskarriären.