Publikationer

Förutom att vi kontinuerligt fortbildar oss, ger vi även ut publikationer om olika rättsliga teman. Nedan finns ett aktuellt urval över publikationer som någon av våra advokater antingen är författare eller medförfattare till:

  • Drayton-Glesti/Raab, “Disability Legal Services – addressing unmet legal needs”, Council Brief Wellington, 04/2012, 7
  • Werwigk, ”Tidsbegränsad stiftelse - ett attraktivt alternativ till evig stiftelse”, Stiftungsmagazin der BW-Bank, I/2012
  • Sigle/Werwigk, ”Företagets regelefterlevnad” i: Hamann/Sigle, Avtalsbok för bolagsrätt, 2:a upplagan, 2012
  • Schäder/Raab, „Grund för föreläggande vid tillsvidareförelägganden inom den individuella arbetsrätten“, ArbRB 2010, 320-324.
  • Werwigk, ”Stötestenar i det tyska rättsväsendet och näringslivet”, Jahrbuch 2008 der Schwedischen Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland
  • Lips/Randel/Werwigk, ”Den nya tyska aktiebolagsrätten”, 2220
  • Werwigk, ”Den tyska aktiebolagsreformen om skärpt ansvar för verkställande direktörer”, Schweden AKTUELL 2/2008
  • Girth-Ehmann, ”Partnerskapslagen” i: Brackert/Hoffmeister-Schönfelder, Rättshandbok för kvinnor och jämställdhetsombud, 2004
  • Werwigk-Hertneck, ”’Hemliga’ faderskapstest”, Zeitschrift für Biopolitik, 2004, 249 ff.
  • Werwigk-Hertneck/Mauch, ”På väg mot en europeisk familjelagstiftning”, FamRZ 2004, 574 ff.