Specialkompetens om Sverige

Vi förfogar över rådgivare med specialkompetens för rådgivning av svenska företag. Dr Claudius Werwigk ger rådgivning till svenska företag när det gäller aktiviteter på den tyska marknaden, och då i synnerhet vid upprättandet av tyska dotterbolag såväl som vid planering och grundande av samriskföretag med tyska företag. Han koordinerar dessutom rådgivning till tyska företag i Sverige.

Dr Claudius Werwigk talar svenska och är sedan många år medlem i Svenska Handelskammaren i Förbundsrepubliken Tyskland. Vi innehar därför särskild expertis om det gränsöverskridande utbytet mellan Tyskland och Sverige vilket gör att vi kan erbjuda dig:

  • Samarbete med svenska advokater och rådgivare samt handelskammare.
  • Kunskaper om svensk affärs- och rättskultur.
  • Hög kvalitet och skräddarsydda lösningar.
  • Okomplicerat, effektivt och pragmatiskt stöd vid rättstvister.