Stiftelser och föreningar

Våra advokater engagerar sig i hög utsträckning i frivilligt arbete. Vi är därför väl förtrogna med de utmaningar som stiftelser och föreningsstyrelser ställs inför vad gäller ledning, organisation och finansiering av allmännyttiga eller religiösa organisationer, samt välgörenhetsorganisationer.

Vid rådgivning för stiftelser såväl som för föreningar och organisationer tar vi inte endast hänsyn till alla stiftelse- och föreningsrättsliga aspekter, utan även till de rättsliga riktlinjerna för allmännyttiga ändamål. För företagsledningar och verkställande direktörer i icke-vinstgivande organisationer är vi rådgivare i alla frågor som rör den dagliga verksamheten samt i samband med ansvarsrisker. För klienter som vill grunda eller stödja en stiftelse ger vi rådgivning från den första idén ända till dess att stiftelsen har bildats.