Stiftelse- och föreningsrätt

Vi stöder icke-vinstdrivande organisationer av varje juridisk form i alla stiftelse- eller föreningsrättsliga frågor, eller i frågor av rättslig karaktär för ideell verksamhet. Vi erbjuder stiftelser, föreningar och organisationer en konsulttjänst som är anpassad till deras individuella behov.

Vi inriktar oss särskilt på:

  • Val av en passande stiftelseform
  • Bildande av osjälvständiga och självständiga stiftelser såväl som aktiebolags- och föreningsstiftelser
  • Utformning av stadgar för stiftelse såväl som medföljande överenskommelser
  • Bildande av föreningar och utformning av föreningsstadgar
  • Frågeställningar av rättslig karaktär som berör skatt och ideell verksamhet
  • Företrädande inför finansförvaltningen
  • Företrädande inför övervakningsmyndigheten för stiftelsen och föreningsregistret
  • Omstruktureringar, bildande av dotterbolag och samriskföretag inom icke-vinstgivande områden
  • Stiftelser som instrument för förmögenhets- och företagssuccession
  • Rådgivning för stiftelse- och föreningsstyrelser, i synnerhet vid ansvarsrisker