Företag

Vi ger rådgivning och bistår med hjälp åt medelstora företag inom områdena bolagsrätt och arbetsrätt. För verkställande direktörer, bolagsmän och personalansvariga är vi pålitliga rådgivare som engagerar sig för företagets bästa möjliga positionering. Ofta ersätter vi en hel rättsavdelning.

Vårt sortiment av tjänster omfattar såväl löpande bolags- och arbetsrättslig rådgivning som att företräda klienter i domstols- och skiljedomsförfaranden samt avtalsförhandlingar. Vi bistår med hjälp vid bildande, strukturering och expansion av företag och även vid reglering av företagssuccession, oavsett om det rör sig om en familjeintern överlåtelse eller vidareöverlåtelse till tredje part.