WERWIGK & PARTNER är en advokatbyrå i Stuttgart i södra Tyskland, som drivs i tredje generationen. Sedan mer än 30 år har vi tillhandahållit inte bara kompetent juridisk rådgivning åt våra kunder, utan har även bistått med tillförlitlig och förtroendefull uppbackning vid lösningar av svåra juridiska tvister.

Vi är advokater av övertygelse. För att tillvarata våra kunders personliga och ekonomiska intressen består vårt team endast av jurister med höga akademiska kvalifikationer, personligt engagemang och vilja att arbeta hårt för dina rättigheter.

Med vår expertis inom familje- och arvsrätt, bolagsrätt samt arbetsrätt erbjuder vi kvalitet, både för privatpersoner och fristående professionella yrkesutövare, företag och stiftelser.