Samarbeten

Optimala juridiska tjänster förutsätter hög specialisering. För tjänster utanför våra kompetensområden samarbetar vi därför med andra rådgivare som är erkända experter inom sina områden. Vid val av våra samarbetspartners sätter vi värde på hög kvalitet, yrkeskompetens och personlig integritet.

Sedan början av 2012 utövar Frank Herber, advokat och specialistadvokat för arbetsrätt, sin advokatverksamhet i gemensamt kontor med WERWIGK & PARTNER. Han har specialistkunskaper för rådgivning i synnerhet inom kollektiv arbetsrätt.

Vi samarbetar också med kontorsmuseet Werwigk & Krockenberger från Stuttgart.